Business Consulting Hellas

H αγορά της ενέργειας

Η αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα έχει βιώσει μια επανάσταση τα τελευταία χρόνια μέσω ταχύτατων και φιλικών προς τους επενδυτές εξελίξεων. Πέραν από την δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο διασφαλίζει την αναγκαία νομική ασφάλεια για τους επενδυτές, απλοποιημένη και ταχύτερη διαδικασία στις υπηρεσίες καθώς και παροχή υψηλότερων επιδοτήσεων, έχουν εναρμονιστεί σε υψηλό βαθμό οι αγοραίες συνθήκες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά και τη ζήτηση σε άλλες χώρες. Η εκπροσώπηση γνωστών μεγάλων επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, η μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και η προσαρμογή του επιπέδου υπηρεσιών – κυρίως σε τεχνικό επίπεδο – είναι τα πρώτα αποδεικτικά στοιχεία για την αλλαγή και περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, γεωστρατηγικοί λόγοι ελκύουν πολλούς επενδυτές απ’ όλον τον κόσμο. Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα νέο και σημαντικό ενεργειακό τόπο στη νότια Ευρώπη, πολύ δε περισσότερο σε κεντρικό σημείο αναφοράς στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, και αυτό όχι μόνο διότι συνδέει περισσότερες Ηπείρους με την Ευρώπη. Έτσι, η Ελλάδα συνδέει μέσω θάλασσας την Ευρώπη με την άπω Ανατολή όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά κυρίως εμπορικά. Η είσοδος κινεζικών εταιριών στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας δεν αποτελεί τυχαίο περιστατικό. Η δημιουργία του νέου αγωγού φυσικού αερίου χρησιμεύει στην μεταφορά τεραστίων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Τουρκίας, Βόρειας Ελλάδας και της Αδριατικής προς την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη.

Η εξαγγελθείσα από την ελληνική κυβέρνηση ιδιωτικοποίηση των δημοσίων φορέων της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας, αλλά επίσης η όλο και μεγαλύτερη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικονομική και ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε., όπως και οι νεοανακαλυφθείσες πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ελληνικά ύδατα ενδυναμώνουν την Ελλάδα και την φέρνουν πιο κοντά στο επενδυτικό ενδιαφέρον ως ενεργειακό επενδυτικό προορισμό.

Για όλες τις μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέπεται νομοθετικό πλαίσιο καθώς και η δυνατότητα παροχής επιδοτήσεων.

Erneuerbare Energien GriechenlandΠέραν των κλασικών μορφών της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, προβλέπεται και το πλαίσιο για γεωθερμικές εγκαταστάσεις, βιοαέριο, βιομάζα καθώς και για off shore εγκαταστάσεις.

Μετά το Πρωτόκολλο του Κιότο και τις ανάλογες οδηγίες της Ε.Ε., η Ελλάδα θα πρέπει να καλύπτει το 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020. Οι ευρωπαϊκού δικαίου διατάξεις αυτές θέτουν σαφείς, σταθερούς και μακροπρόθεσμους στόχους στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και επιτρέπουν έτσι στους επενδυτές τον προβλέψιμο σχεδιασμό της επένδυσής τους.

Φωτοβολταϊκά

Στον κλάδο των φωτοβολταϊκών βίωσε η Ελλάδα σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η ζήτηση αυξήθηκε μόνιμα, όχι μόνο λόγω των συγκριτικά μεγαλύτερων τιμών διάθεσης του παραγομένου ρεύματος αλλά και λόγω της ηλιοφάνειας, και έτσι ο αριθμός των αλλοδαπών επενδυτών ήταν αξιοσημείωτος. Τα υλοποιηθέντα projects δεν περιορίζονται μόνο σε εγκαταστάσεις σε γεωτεμάχια, αλλά υπήρξε αξιοσημείωτο μερίδιο και φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στην ειδική έκθεση «Φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα».

Αιολική ενέργεια

Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η Ελλάδα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα γι’ αυτές τις μορφές επενδύσεων. Με το υψηλό αιολικό δυναμικό με πάνω από 8 μέτρα / δευτερόλεπτο και 2.500 ώρες λειτουργίας στην παραγωγή αιολικής ενέργειας σε πολλά μέρη της Ελλάδας, είναι από τα πιο ελκυστικά της Ευρώπης. Σε σύγκριση με άλλες χώρες προσφέρει η Ελλάδα ακόμη πολύ αποδοτικές τιμές διάθεσης του παραγομένου ρεύματος. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν αιολικά πάρκα με εγκατεστημένη αιολική ισχύ περίπου 1.400 MW. Στόχος είναι ωστόσο μέχρι το 2020 να έχουν εγκατασταθεί περίπου 9.000 MW. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η ελληνική αγορά δεν έχει κορεστεί και ακόμη υφίστανται μεγάλες και επικερδείς επενδυτικές προοπτικές τα επόμενα χρόνια.

Βιομάζα

Η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα ανήκουν στους σπουδαιότερους κλάδους της μελλοντικής ανάπτυξης στις αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και έτσι αναμένονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης τα επόμενα έτη. Και εδώ οι ελκυστικές τιμές πώλησης ρεύματος διασφαλίζουν καλές αποδόσεις για κάθε επενδυτή. Επιπλέον υπάρχουν πάρα πολλές πρώτες ύλες στον τομέα της βιομάζας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην Ελλάδα συμβάλει η αγροτική οικονομία 5% στο ΑΕΠ, ήτοι τριπλάσιο από τον κοινοτικό μέσο όρο. Εξ αυτού οι εκμεταλλευτές εγκαταστάσεων βιομάζας μπορούν να αξιοποιήσουν τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται μέχρι το 2020 να αντικαταστήσει το 10% των σημερινών καυσίμων με βιοκαύσιμα. Οι με τον τρόπο αυτόν ανοιγόμενες επενδυτικές ευκαιρίες είναι προφανείς και δεν απαιτούν ειδικότερης εξήγησης. Τα πλεονεκτήματα μιας επένδυσης στον τομέα της βιομάζας ανήκουν φυσικά στην πολύ προχωρημένη και φιλική στις επενδύσεις νομοθεσία – σε σύγκριση με άλλες χώρες -, η οποία δεν προσφέρει μόνο την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στην υλοποίηση της επένδυσης, αλλά και πολύ επικερδείς επιδοτήσεις και τρόπους πληρωμής. Η τρέχουσα εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 40 MW, ωστόσο οι κρατικές αρχές προωθούν την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ως τον βασικό άξονα των επενδύσεων στον κλάδο αυτόν. Ουσιώδη ρόλο θα διαδραματίσει έτσι η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Υφίσταται δε ήδη σημαντική ζήτηση στο συγκεκριμένο τομέα.