Business Consulting Hellas

Φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα

Τα φωτοβολταϊκά είναι μια από τις επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα. Ακόμη και αν η ζήτηση έχει εν τω μεταξύ υποχωρήσει λόγω της μείωσης των τιμών διάθεσης του παραγόμενου ρεύματος, υφίσταται ενδιαφέρον για τα ήδη συνδεδεμένα στο δίκτυο πάρκα καθώς αυτά απολαμβάνουν υψηλότερης, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τιμής και έτσι – λόγω και της υψηλής ηλιοφάνειας – ανήκουν στις πιο ελκυστικές και αποδοτικές επενδύσεις του κλάδου. Έτσι, είναι δυνατή ακόμη και σήμερα η εκτέλεση έργων στον τομέα αυτών και δη η εγκατάσταση και σύνδεση ενός πάρκου. Κυρίως μεγαλύτερα projects (άνω των 5MW) έχουν ιδιαίτερη ζήτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελληνικού συνδέσμου εταιριών φωτοβολταϊκών, η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συνεισέφερε σε ποσοστό 6,7% κατά το έτος 2013 στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας. Έτσι η Ελλάδα κατέκτησε την 2η θέση παγκοσμίως. Επίσης ανήκει η Ελλάδα σ’ ό,τι αφορά την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων για το έτος 2013 και για τρίτη συνεχόμενη φορά στις πρώτες 10 χώρες παγκοσμίως, καθώς κατά το τελευταίο έτος εγκαταστάθηκαν και συνδέθηκαν στο δίκτυο 1.043 MW νέας φωτοβολταϊκής ισχύος . Οι αριθμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί όχι μόνο λόγω του όγκου της εγκατεστημένης ισχύος, που δημιουργήθηκε αναμφίβολα από την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, αλλά και λόγω της ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών. Συνολικά απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε φωτοβολταϊκά 14.417 ιδιοκτήτες τέτοιων πάρκων και 41.217 ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Ακόμη και στον τομέα των μικρών εγκαταστάσεων σε στέγες υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις:

Από την μια μεριά η εγκατεστημένη ισχύς σε στέγες ιδιωτών ανέρχεται σε 372,3MWp. Με τον τρόπο αυτόν πωλούν οι ιδιοκτήτες το παραγόμενο απ’ αυτούς ρεύμα προς την επιχείρηση ηλεκτρισμού και τους αποδίδεται το αντίστοιχο τίμημα.

Photovoltaik GriechenlandΑπό την άλλη μεριά επίκειται η εισαγωγή του net metering system. Για τον σκοπό αυτό θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για την διασαφήνιση των δυνατοτήτων εκκαθάρισης του net metering system. Το net metering είναι ένα εργαλείο για την επιδότηση των ιδιοκτητών μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Με το net metering ο ιδιοκτήτης της οικίας θα καταναλώνει το παραγόμενο ρεύμα ο ίδιος και το μη καταναλούμενο θα εισφέρεται στο σύστημα. Έτσι θα συμψηφίζεται η παραγόμενη απ’ αυτόν ισχύς με το καταναλωθέν απ’ αυτόν ρεύμα.

Βάσει των παραπάνω τα φωτοβολταϊκά παραμένουν μια επικερδής επενδυτική δυνατότητα που παραμένει ενισχυμένα στους στόχους αλλοδαπών επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Τα πλεονεκτήματα μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στην Ελλάδα είναι όπως και στο παρελθόν ιδίως

η εξασφάλιση αποδόσεων για τουλάχιστον 20 έτη. Θα πρέπει να σημειωθεί σχετικά ότι για τα ήδη συνδεδεμένα στο δίκτυο πάρκα και λόγω της πρόσφατης μείωσης των τιμών προβλέπεται η αυτόματη επέκταση της διάρκειας για επιπλέον 7 έτη με μειωμένη τιμή.

Το χαμηλό κόστος συντήρησης.

Η μικρότερη συγκριτικά με άλλες χώρες φορολογία και έτσι περιθώριο καθαρού κέρδους

η υψηλή ηλιοφάνεια, και δη η μέση ηλιοφάνεια στην Ελλάδα οδηγεί σε παραγωγή 1.300-1.450 kwp ετησίως, στη δε νότια Ελλάδα ακόμη περισσότερο

η σχετικά απλοποιημένη και διαφανής διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, που εγγυώνται για τους επενδυτές τη μέγιστη ασφάλεια για την υλοποίηση της επένδυσής τους

για μεγάλα έργα που επιχειρούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να εξετάζεται ιδίως ο νόμος “fast track” (ν. 3894/2010), καθώς προβλέπεται στο πλαίσιό του η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης με την υποστήριξη μιας ενδιάμεσης κρατικής υπηρεσίας (invest in Greece). Φυσικά ανήκει η επίβλεψη στην ελληνική κυβέρνηση, κυρίως υπό το πρίσμα της αναγκαιότητας διενέργειας μεγάλων επενδύσεων, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της επιτάχυνσης των ενδοϋπηρεσιακών διαδικασιών προς όφελος των επενδυτών.

Επιπλέον στοιχείο στο πλαίσιο αυτό είναι φυσικά και η απόκτηση ακινήτων. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν υποχωρήσει σημαντικά οι τιμές τους, και δη έχουν απωλέσει περίπου 40% της αξίας τους σε σχέση με το 2008. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση είναι ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη και 70%.

Αντίστοιχη μείωση έχει παρατηρηθεί και στα μισθώματα ακινήτων. Κατόπιν επιθυμίας του επενδυτή μπορεί το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα να μην αγοραστεί αλλά να μισθωθεί.

Η επίσης σημαντική προϋπόθεση της ίδρυσης ή απόκτησης μιας εταιρίας στην Ελλάδα έχει απλοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των νομοθετικών τροποποιήσεων. Έτσι, μπορούν οι ιδρύσεις εταιριών να γίνουν σήμερα εντός ολίγων ημερών μέσω του one-stop-shop.

Η KPAG μπορεί να σας συνοδεύσει συμβουλευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσής σας σ’ αυτόν τον κλάδο και να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδιά της με τους έμπειρους συνεργάτες της. Πέραν της παροχής συμβουλών και υποστήριξης κατά την υλοποίηση του project, κυρίως από νομική και φοροτεχνική άποψη καθώς και σε σχέση με την διαδικασία της αδειοδότησης, είμαστε εις θέση να υποστηρίξουμε τον επενδυτή και κατά τον σχεδιασμό του project. Λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας μας στο business, project και στρατηγικό management μπορούμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σ’ όλα τα στάδια της επένδυσης.